Tahap NILAM

Program NILAM mempunyai dua tahap:
Tahap I – JAUHARI
Tahap II – RAKAN MEMBACA

 

Tahap JAUHARI

 

  • Membina kemahiran dan minat membaca sehingga menjadi satu tabiat.
  • Murid wajib mengikuti aktiviti galakan membaca di sekolah.
  • Menggunakan kemudahan meminjam buku melalui PSS dan lain-lain sumber.
  • Mula dinilai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
  • Markah dikira mengikut jumlah buku yang dibaca.

 

Tahap RAKAN PEMBACA (RP)

 

  • Kebolehan murid membimbung dan menarik minat rakan lain supaya suka membaca.
  • Setelah membaca 100 naskah buku, murid layak memasuki Tahap RP.
  • Murid dibimbing oleh guru secara kumpulan melalui bengkel dan tunjuk cara.
  • Buku yang dipinjam dari PSS atau sumber lain akan dipinjamkan kepada rakan, anggota keluarga, jiran dll.
  • Markah akan diambil kira mengikut penglibatan aktiviti kekerapan, bilangan pinjaman,pendengar dan pembaca.

 

 

 

 

Contoh Aktiviti Rakan Pembaca (RP)

Bercerita

Membaca Bersama

Bicara Buku

Meminjam buku

Pidato

Ulasan Buku

Sistem Ganjaran

 

 

 

Advertisements