Pencapaian NILAM Tahap Jauhari 2012

Pencapaian NILAM Tahap Jauhari 2012 – dikemaskini sehingga Mei 2012
SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1) (WEA2001), WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Ringkasan Jauhari Peringkat Sekolah
Penglibatan Murid Bil.Tanpa Pingat Bil.Gangsa Bil.Perak Bil.Emas Bil.NILAM
806 680 26 4 3 2
Pecahan Jauhari Mengikut Peringkat

Peringkat

Penglibatan Murid Bil.Tanpa Pingat Bil.Gangsa Bil.Perak Bil.Emas Bil.NILAM
Menengah Atas 315 249 22 3 3 2
Menengah Rendah 491 431 4 1 0 0
Pecahan Jauhari Mengikut Tahap

Tahap

Penglibatan Murid Bil.Tanpa Pingat Bil.Gangsa Bil.Perak Bil.Emas Bil.NILAM
TINGKATAN 1 141 131 0 0 0 0
TINGKATAN 2 146 107 0 0 0 0
TINGKATAN 3 204 193 4 1 0 0
TINGKATAN 4 157 126 11 2 3 1
TINGKATAN 5 158 123 11 1 0 1
Pecahan Jauhari Mengikut Kelas

Kelas

Penglibatan Murid Bil.Tanpa Pingat Bil.Gangsa Bil.Perak Bil.Emas Bil.NILAM
T1BESTARI 26 26 0 0 0 0
T1LESTARI 17 15 0 0 0 0
T1PERDANA 25 17 0 0 0 0
T1PUTRA 25 25 0 0 0 0
T1SIBER 29 29 0 0 0 0
T1WIRA 19 19 0 0 0 0
T2KAA 14 13 0 0 0 0
T2KBJ 23 23 0 0 0 0
T2SIBER1 34 34 0 0 0 0
T2SIBER2 32 0 0 0 0 0
T2SIBER4 24 18 0 0 0 0
T2SIBER5 19 19 0 0 0 0
T3KAA 22 22 0 0 0 0
T3KBJ 30 30 0 0 0 0
T3PUTRA1 34 30 3 1 0 0
T3PUTRA2 32 32 0 0 0 0
T3PUTRA3 31 30 1 0 0 0
T3PUTRA4 29 29 0 0 0 0
T3PUTRA5 26 20 0 0 0 0
T4BESTARI 22 12 4 2 2 1
T4LESTARI 17 10 0 0 0 0
T4PERDANA 11 7 0 0 0 0
T4PUTRA 26 26 0 0 0 0
T4SATRIA 27 19 5 0 1 0
T4SIBER 29 27 2 0 0 0
T4WIRA 25 25 0 0 0 0
T5PKN 30 24 4 0 0 0
T5PSV 20 20 0 0 0 0
T5PTS 28 14 2 0 0 0
T5SKJ 26 20 3 0 0 0
T5ST 28 24 2 1 0 1
T5STK 26 21 0 0 0 0
Advertisements