Enrolmen Murid Sesi 2012

Enrolmen Murid Sesi 2012
SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1) (WEA2001), WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Ringkasan Enrolmen Murid
Bil.Murid Murid Perempuan Murid Lelaki
934 462 472
Pecahan Mengikut Peringkat

Peringkat

Bil.Murid Murid Perempuan Murid Lelaki
Menengah Atas 315 138 177
Menengah Rendah 544 282 262
Menengah Tinggi 75 42 33
Pecahan Mengikut Tahap

Tahap

Bil.Murid Murid Perempuan Murid Lelaki
TINGKATAN 1 163 85 78
TINGKATAN 2 177 95 82
TINGKATAN 3 204 102 102
TINGKATAN 4 157 72 85
TINGKATAN 5 158 66 92
TINGKATAN 6 ATAS 59 35 24
TINGKATAN 6 RENDAH 16 7 9
Pecahan Mengikut Kelas

Kelas

Bil.Murid Murid Perempuan Murid Lelaki
T1BESTARI 26 17 9
T1LESTARI 17 6 11
T1PERDANA 25 15 10
T1PUTRA 25 13 12
T1SATRIA 22 9 13
T1SIBER 29 15 14
T1WIRA 19 10 9
T2KAA 14 11 3
T2KBJ 23 16 7
T2SIBER1 34 20 14
T2SIBER2 32 19 13
T2SIBER3 31 15 16
T2SIBER4 24 9 15
T2SIBER5 19 5 14
T3KAA 22 12 10
T3KBJ 30 15 15
T3PUTRA1 34 20 14
T3PUTRA2 32 17 15
T3PUTRA3 31 17 14
T3PUTRA4 29 12 17
T3PUTRA5 26 9 17
T4BESTARI 22 14 8
T4LESTARI 17 3 14
T4PERDANA 11 9 2
T4PUTRA 26 15 11
T4SATRIA 27 13 14
T4SIBER 29 12 17
T4WIRA 25 6 19
T5PKN 30 10 20
T5PSV 20 7 13
T5PTS 28 10 18
T5SKJ 26 9 17
T5ST 28 17 11
T5STK 26 13 13
T6AWIRA1 30 15 15
T6AWIRA2 29 20 9
T6RWIRA1 16 7 9
Advertisements