Peraturan Peminjaman Buku

PERATURAN PEMINJAMAN BUKU MENGGUNAKAN SISTEM AUTOMASI

 • Semua guru dan pelajar SMK Putrajaya Presint 8(1) diwajibkan memiliki kad pinjaman perpustakaan untuk tujuan peminjaman dan pemulangan buku.
 • Tanpa menggunakan kad pinjaman, buku tidak boleh dipinjam dan dikeluarkan daripada perpustakaan.
 • Buku atau majalah yang bertanda Rujukan (‘R’) hanya untuk rujukan di dalam perpustakaan dan tidak boleh dibawa keluar daripada perpustakaan.
 • Buku yang bertanda merah (Red Spot) boleh dipinjam dua hari sahaja dengan menggunakan kad pinjaman.
 • Jumlah pinjaman buku adalah seperti berikut:
BIl. Peminjam Bil. Buku Tempoh Pinjaman
1. Guru / Kakitangan sekolah 5 14 hari
2. Pengawas Perpustakaan 3 7 hari
3. Pelajar 2 7 hari
 • Para pelajar yang hendak meminjam buku hendaklah menggunakan kad pinjaman sendiri.
 • Peminjaman dan pemulangan buku boleh dilakukan pada WAKTU REHAT dan SELEPAS SEKOLAH.
 • Semua buku yang dipinjam hendaklah dipulangkan pada tarikh yang ditetapkan.
 • Buku pinjaman yang sama boleh diperbaharui dua kali sahaja jika tidak ada tempahan.
 • Buku yang hilang hendaklah diganti dengan buku yang baru atau diganti dengan menjelaskan bayaran harga buku tersebut.
 • Kadar bayaran denda untuk bahan yang lewat dipulangkan adalah seperti berikut:
JUMLAH HARI KADAR DENDA(RM)
1 BUKU BIASA BUKU RED SPOT
0.10 1.00
 • Surat Pemberitahuan Denda akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan setelah kelewatan melebihi 7 hari sebagai peringatan dan makluman.
Advertisements